ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ – ೦೨೪ (ಜೂನ್ ೧೪, ೨೦೧೨)

Monday, June 18th, 2012
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ - ೦೨೪ (ಜೂನ್ ೧೪, ೨೦೧೨)

ಡಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ   ಡಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದೆವು. ಈಗ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.   ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ದೇಹ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಲೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ.   ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು […]