ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ – ೦೨೭ (ಜುಲೈ ೦೫, ೨೦೧೨)

Sunday, July 15th, 2012
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ - ೦೨೭ (ಜುಲೈ ೦೫, ೨೦೧೨)

ನಿಕಾನ್ ೧ ಜೆ1 – ಹೊಸ ನಮೂನೆಯ ಕ್ಯಾಮರ   ಏಮ್ ಆಂಡ್ ಶೂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲೂ ಲೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸವಲತ್ತಿನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ನಿಕಾನ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.   ಮೈಕ್ರೋ ಫೋರ್ ಥರ್ಡ್   ಏಮ್ ಆಂಡ್ ಶೂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಿದ್ದರೂ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಸವಲತ್ತು. ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಯಾರಕರು ಏಮ್ ಆಂಡ್ ಶೂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲೂ ಲೆನ್ಸ್ […]