ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ

ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ ತೆರೆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ ತೆರೆದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಎಂ. ಆರ್. ತಂಗ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಇತ್ತು. ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ೨೧-೬-೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಇತ್ತು. ಏನನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈಗಲಾದರೂ ಸುಧಾರಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ …

Leave a Reply