ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ – ೦೦೮ (ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೩, ೨೦೧೨)

Thursday, February 23rd, 2012
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ - ೦೦೮ (ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೩, ೨೦೧೨)

ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕೋವೋನ್ ಸಿ2 ಪ್ಲೇಯರ್?   ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನರಂಜನೆಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವೋನ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತವಲ್ಲದ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇದು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನೀಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಸವಲತ್ತುಗಳೂ ಅಧಿಕವೇ.   ನಡೆದಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಾಗ -ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಹಾಡು ಕೇಳುವುದು ಹಲವರ ಹವ್ಯಾಸ. ನನಗೂ ಸಹ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ […]