ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ – ೦೨೧ (ಮೇ ೨೪, ೨೦೧೨)

Thursday, May 31st, 2012
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ - ೦೨೧ (ಮೇ ೨೪, ೨೦೧೨)

ಟಾಟಾ ಫೋಟೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್   ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಡಾಟಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಅಂತರಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಫೋಟೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ.   ಗಣಕವನ್ನು ಅಂತರಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅಂತರಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರು ಹಲವು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು -ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಟಾಟಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಂತರಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧ. ಮನೆಗೆ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ, ಬ್ರ್ಯಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು […]