Wv}

v ⰰ.. ~}m

d}Qgp rd" g ~v{. d}Qvd" O} uC}ĩt ~ZK {. o { ~ZKg ~yZp{p ~ZfXy }rddp, {˩d }r, v  d}vp.   ~ZK}Q %p }rd pk}g v{. uC}ĩt ~ZK E{[ d Upv }rd   dyg E{}Q v{. d}Qv ⰰ E{ pg uC}ĩt ~ZKⰶ[ y}Q ⰰk⳹}Q Id곪v {. ֻ, yhd, {}, }gⰪv, %Q yK E yK E}Q }rdg d}vp}Q p rDd" yZ[ %ypָ rDd" O. %p }s{ v ⰰ. Ap. %}yⰳp d{⪱ A|y `"p' yZ d}Qvd" ~Zz ]xdⰷ y{drD{ yZ[{  % yZgg }֬ⰳ Aΰy. d}Qv g[ uC}ĩt ~ZKg %p{p ~sD h{.  E{ md" W  .

1998} ֶ} dꩪ{Z uC} yK yyZuC} Ef, uC}}Q m}Zg{Md" dv, ~ZK}Q ~Z U. U. yp %g v{. ~Z u. Ap. d_ Wx p, %vX}v" dJ o ~ZK ~v{ Eyp d}Qgp. Ep[p d}rd pmX uC} ~K} ~Zⰰ ddyp. uC}}Q m}Zgⷰ %~p ZⰻKpp.

~ZK ~v{ v d}v yK yp %g `Ƶ] d}Qv'{ ֵg.

prD{[ }Xy ~v{, I}Qy yXd {Mⰶ[p, d}Qv g E}Q {Mp.  Uk. U. ~Zdֵp dꩪ{Z yX %dvưp ~ZdsⰻKp Indian Literature ~Zd ~{dp. v k{Zp dpp p⻩ }rd kpX}. ⰻ{Z }gp }X} d rZD} kpX}.

d}Qv , d}Qv yX{ g ٪y Upv ֻ[. `d}Qv yX ZⰪy{, d}Qv yZ %}zgⰻK{' E{ ~.