Archive for November, 2009

Date Change in your website.

Monday, November 30th, 2009

After logging into your website, i noticed that in the date column it is still displaying the previous day’s date. Kindly look into this and correct the same. Will revert back with further suggestions if any Regards, Jagadish Mulabagal

ಚಾಂದ್ರಮಾನ ‘ಉಗಾದಿಯ’ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Monday, November 30th, 2009

ಚಾಂದ್ರಮಾನ ‘ಉಗಾದಿಯ’ ಶುಭಾಶಯಗಳು. “ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ. ಹೊಸ ವರುಷವು ಹೊಸ ಹರುಷವ ಇನಿತು ಇನಿತು ತರುತಿದೆ.” ‘ವ್ಯಯ’ ಸಂವತ್ಸರವು , ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಹಾಗೂ ತ್ರುಪ್ತಿಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮೀಯಿಸಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ.

‘ಸಿರಿಯಜ್ಜಿಯ ಗೀತಾಂಜಲಿ’ : -ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ, ಷಣ್ಮುಖ.

Monday, November 30th, 2009

ಎಂಟೆಲೆ ಮಾವೀನ ದಂಟೀನಾಗಿರುವೋಳೆ ಗಂಟೆ ನಾದಾಕೆ ಬರುವೋಳೆ ಗಂಟೆ ನಾದಾಕೆ ಬರುವೋಳೆ ಸರಸೋತಿ ಗಂಟಾಲ ತೊಡರ ಬಿಡಿಸಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಯ, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ವಿಧವೆಯಾದ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ, ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ತಿಳಿದು ಹಾಡುತ್ತ, ಬೇಡುತ್ತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್.

‘ಇನ್ಫೊಸಿಸ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರುವಾರಿ, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನ

Monday, November 30th, 2009

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರಿ ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ೬೦ ನೆಯ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ೫೯,೦೦೦ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಅವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ಹರಸುತ್ತಾರೆ ! ಆ ದಿನವೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ೨೫ ವರ್ಷಕ್ಕು ಮೇಲ್ಪಟ್ತು ದುಡಿದ ಸಹೋದ್ಯೊಗಿ, ನಂದನ್ ನಿಲೆಕೆಣಿಯವರು ಮುಂದೆ ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ನ ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕಂಪೆನಿಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು […]