ಹೊಸ ಜಡವಸ್ತುವಿನ ಪತ್ತೆ

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಡವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ “ಕನ್ನಡಿಗ” ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ someಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಡವಸ್ತು ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಜಡವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವರ್ತಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು (peridotic table) ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ವರದಿಗಳು ಬಂದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರಿ.

3 Responses to ಹೊಸ ಜಡವಸ್ತುವಿನ ಪತ್ತೆ

 1. Praveen

  Alla marayare Thursday, January 19th, 2006 nalli some shodane maadi innu sampurna varadhi kottillavalla nivu yav tharada some shodakaruu… ?
  Nimaga mande unta????

 2. Raja

  Aa samshodhakaru kannadigare irberu — JaDadindaagi samshodhane ninthu hogide!

 3. Vp

  Adu haagalla maaraayre….. ondu samshodhane andre kelavu dashakagala kelasa… just ondu paracetamol maathre marketige barbekaadroonoo 10-15 varsha samshOdhane beku…..

Leave a Reply